Бачев во „Македонски корени“ со моќни и обединувачки пораки за Македонија и Македонците


27.08.2023 | 20:11:04 | Интервјуа


Бачев во „Македонски корени“ со моќни и обединувачки пораки за Македонија и Македонците

Интервју, Единствена Македонија
проф. д-р Јанко Бачев, претседател на Единствена Македонија
Скопје, сабота, 26 август 2023 година

Претседателот на Единствена Македонија Јанко Бачев, денес, сабота, 26 август 2023 година гостуваше во емисијата „Македонски корени“ Сиднеј, Австралија со водителите Јон и Бети Треноски на теми од исклучително национално и државно значење за Македонија и Македонците.