Единствена Македонија Лого

Единствена Македонија

ПРИСТАПНИЦА

Пристапна изјава

Ја прифаќам политичката платформа и другите важечки документи усвоени од Партијата. Станувам доброволен член на Единствена Македонија и го задржувам своето право да ја напуштам Партијата доколку се појави потреба од било кои причини.