Бачев во емисијата „Јади бурек“ на ТВ Сонце


06.09.2021 | 20:46:00 | Интервјуа


Бачев во емисијата „Јади бурек“ на ТВ Сонце

Гостување, Единствена Македонија
проф. д-р Јанко Бачев престедател на Единствена Македонија
Скопје, понеделник 06 септември 2021 година

Претседателот на Единствена Македонија проф. д-р Јанко Бачев, вечерва, понеделник 06 септември 2021 година гостин емисијата „Јади бурек“ на Телевизија Сонце со водителот Јанко Илковски на интересни теми за пописот, локалните избори и можна сорабока, странски влијанија во партиите и државата...

Центар за комуникации на Единствена Македонија
Скопје, понеделник 06 септември 2021 година