Проглас на Единствена Македонија 2018
Платформа на Единствена Македонија 2019
Изборна програма 2002
Меморандум за стратешка соработка 2018
Повелба за стратешка соработка 2018