Извршен комитет

Контакт Единствена Македонија

Извршниот комитет е политичко извршен орган на Централниот Комитет чиј број се утврдува со одлука за негов избор. Централниот комитет на седницата од 15 декември 2019 година во х. Континентал во Скопје донесе одлука Извршниот комитет да брои 11 членови.

 Членови на Извршниот комитет:

 1. Јанко Бачев

2. Ацо Николовски

3. Вангел Симев

4. Злате Војноски

5. Илија Мајсторов

6. Атанас Стојанов

7. Милан Јовчески

8. Игор Јаневски

9. Живко Атанасов

10. Кристијан Јакимовски 

11. Живко Ѓорѓиев