Централен комитет

Контакт Единствена Македонија

 Централниот Комитет е највисок орган на партијата меѓу два конгреса. 

Членови на Централниот комитет:

1. Јанко Бачев

2. Ацо Николовски

3. Вангел Симев

4. Злате Војноски

5. Живко Атанасов

6. Илија Мајсторов

7. Атанас Стојанов

8. Милан Јовчески

9. Игор Јаневски

10. Кристијан Јакимовски 

11. Живко Ѓорѓиев

12. Мирјана Мирчевски

13. Боби Крчаноски

14. Александар Стефковски

15. Славе Димчевски

16. Столе Соколовски

17. Никола Петрушевски

18. Александар Стамков

19. Атанас Иванов

20. Кристина Страхиловска

21. Борче Мирчевски

22. Ване Шиковски

23. Лилјана Лазаревска

24. Љубе Стојановски

25. Иван Антевски

26. Никола Угриновски

27. Елена Стојковска

28. Ефтим Јовановски

29. Драган Крајовски

30. Станиша Јосифовски

31. Ивана Трипунова

32. Гоце Јанков

33. Петар Иванов

34. Горан Станчевски

35. Пецо Илиовски

36. Рубин Ковиловски

37. Игор Велјаноски

38. Захарие Шурдоски

39. Љубе Петревски

40. Влатко Делиоски

41. Жарко Иванов

42. Лазар Стамков

43. Зоран Гулевски

44. Виолета Трајковска

45. Драган Славковиќ

46. Златко Рајчиќ

47. Киро Комненовиќ

48. Христина Усиќ

49. Љупчо Огненоски

50. Никола Николовски

51. Тони Митровски

52. Ненад Стаменковиќ

53. Методија Малинов

54. Ѓорѓи Андонов 

55. Зоран Јованов

56. Камчо Донев

57. Панче Пилов

58. Зоран Мишев

59. Ристо Цасконоје

60. Александар Тасев

61. Перо Тимчев

62. Ѓуро Магиев

63. Јоцо Гицов

64. Сунчица Павлова

65. Жарко Чубриновски

66. Александар Милисавлевиќ

67. Јовче Ангеловски

68. Зоран Видин

69. Тоде Петровски

70. Петко Маринковиќ

71. Јордан Јорданов

72. Мире Илиовски

73. Александар Симеоновски

74. Виктор Ѓорѓиевски

75. Дарко Сандев

76. Јовче Величковски

77. Дарко Димишковски

78. Бранко Младеновски

79. Никола Стојкович

80. Жарко Јанчески

81. Љупчо Столевски

82. Звонко Петрески

83. Мартина Станојоска

84. Владимир Продановски

85. Милорад Миташев

86. Горан Стојановски

87. Димче Ѓорѓиески

88. Бошко Геровски

89. Александар Завојнев

90. Стојан Богевски

91. Зоран Трајчевски

92. Слободан Митровски

93. Стефан Стојановски

94. Живко Атанасов

95. Бојан Науновски

96. Гоце Бакулевски

97. Миле Додовски

98. Даниела Данилова

99. Ѓорѓи Петровски

100. Никола Бачев

101. Костадин Николовски