Интервју на Бачев за НАША ТВ


22.03.2017 | 11:49:58 | Интервјуа


Интервју на Бачев за НАША ТВ
Интервју на претеседателот на НДМ проф. д-р Јанко Бачев, денес (сабота, 25.03.2017) на НАША ТВ со новинарката Марија Бразда.