Пристапница

ПРИСТАПНИЦА

ПРИСТАПНА ИЗЈАВА

Ја прифаќам политичката платформа и другите важечки документи усвоени од Партијата. Станувам доброволен член на Единствена Македонија и го задржувам своето право да ја напуштам Партијата доколку се појави потреба од било кои причини.