Jan 24 2018
0

Ние сме секогаш на првата линија во одбрана на националните и државните интереси на македонскиот народ и македонската држава. Ние во Единс.. Read More

Jan 24 2018
0

Статут

Врз основа на член 29 од Статутот на Единствена Македонија,  Статутарната комисија утврди пречистен текст на Статутот. (Пречистениот текст .. Read More

Jan 24 2018
0

Симболи

Партијата има заштитен знак, знаме, химна и партиска легитимација. Партискиот заштитен знак претставува стилизирана фигура на лав во бела .. Read More

Видео